Danas su učenice/ici, četvrtih razreda, prisustvovali prezentaciji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, koju su vodili Prof. mr. Bojan Hadžihalilović sa Odsjeka za grafički dizajn i viši asistent Ismar Žalica.
Predavanje je bilo veoma inspirativno i krativno, te su na najbolji način, naše mlade talentirane ljude, upoznali o budućnosti daljeg školovanja, obrazovanja i usavršavanja na Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo.