Obrazuje stručnjake primijenjenog vajarstva, specijalno osposobljene za rad u bakru i drugim metalima. Pored znanja iz plastičnog oblikovanja, crtanja, slikanja i drugog, oni se moraju usavršiti u tehnikama iskucavanja metalopojasarstva, montiranja i galvanizacije. Kroz obrazovni proces učenici se osposobljavaju za kreativan rad u oblasti skulpture, za izradu fino oblikovanih upotrebnih predmeta, dekoracija i dekorativnih elemenata u poslovnim prostorima, u enterijerima reprezentativnih objekata itd. Pored osposobljenosti za samostalan umjetnički rad, oni mogu raditi u projektnim i dizajnerskim biroima metalske struke. Svi učenici na ovom Odsjeku ovladavaju i tehnikama umjetničkih zanata.

FILIGRAN
Ova tehnika koristi se uglavnom za izradu nakita, ali i finih skupocjenih upotrebnih i dekorativnih predmeta, aplikacija itd. Predmeti filigrana rade se tehnikom savojanja i čipkastog preplitanja od tanke zlatne ili srebrene žice.

TAUSIRANJE
Ovdje se radi o tehnici ukucavanja tanke zlatne ili srebrne žice i listića pomoću kojih se izvode arabeske, ornamenti i drugi motivi na čelićnoj podlozi. To je pretežno oružarski zanat i uglavnom se upotrebljavao pri ukrašavanju pušaka, sablji, trofejnog i livačkog oružja, ali ima i druge vrlo široke mogućnosti.

CIZLER
Tehnika izrade arabeski i drugih dekorativnih motiva u plitkom reljefu, na površini vrijednih i visoko estetiziranih upotrebnih predmeta od bakra i drugih plemenitih metala.

GRAVER
Tehnika urezivanja, izrada arabeski i drugih dekorativnih motiva i tekstova na metalu.