Svi učenici koji konkurišu za online upis u prvi razred Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo za školsku 2021/2022. godinu dužni su polagati prijemni ispit definisan na sljedeći način:

  1.  Na mail srednje škole u elektronskom obliku potrebno je dostaviti material za polaganje prijemnog ispita koji se sastoji od:
    •  3 crteža olovkom po slobodnom izboru
    • motivacijskog pisma u kojem kandidati trebaju u kratkim crtama obrazložiti razloge i motive za prijem u Srednju školu primijenjenih umjetnosti i definisati za koji se odsjek opredjeljuju.
  2. Kandidati će biti blagovremeno obavješteni za termin predaje crteža i motivacijskog pisma putem web i facebook stranice srednje škole.
  3. Prijemni ispit boduje stručna komisija koju imenuje nastavničko vijeće škole za sve vrste zanimanja pojedinačno. Prijemni ispit je eliminatoran.
  4. Način ocjenjivanja u smislu eliminatornosti i kriterije vrednovanja rezultata, utvrđuje nastavničko vijeće škole i isti dostavlja Ministarstvu najkasnije sedam dana prije testiranja.
  5. Rezultate prijemnog ispita unosi srednja škola putem EMIS sistema.

Direktorica
Mr. Elma Alić Šobot