U Srednjoj školi primijenjenih umjetnosti u Sarajevu učenici se obrazuju po opšte obrazovnom i stručnom programu iz oblasti likovnih i primijenjenih umjetnosti. U skladu sa koncepcijom srednjih umjetničkih škola, za upis u prvi razred SSPU mogu da konkurišu i da se upišu učenici koji ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi se utvrđuju zakonom i konkursom. Pod posebnim uslovima podrazumjeva se provjera odgovarajućih sklonosti i sposobnosti, obdarenosti i talenata neophodnih za uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka određenog umjetničkog područja. Posebni uslovi provjeravaju se prijemnim ispitom, koji je obavezan za sve učenike koji konkurišu za prijem u srednju školu, a sastoji se iz:

*. Pismenog rada iz bosanskog jezika i književnosti
*. Praktičnog rada iz crtanja (crtanje glave po gipsanom modelu)
*. Praktičnog rada iz slikanja (slikanje mrtve prirode temperama i akvarel bojama)
*. Praktičnog rada iz plastičnog oblikovanja (modeliranja po gipsanom modelu)

Prijemni ispit polaže se u vremenu od 10. do 30. juna (tačan datum utvrđuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo). Ispit se polaže uzastopno 3 dana po 4 časa, pod kontrolom članova ispitne komisije.