Svi učenici koji konkuriraju za online upis u prvi razred JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo za školsku 2024/2025. godinu dužni su polagati prijemni ispit koji je definiran na sljedeći način:
1. na e-mail Škole: sspu@artschoolsa.edu.ba, u elektronskom obliku, potrebno je dostaviti materijal za polaganje prijemnog ispita koji se sastoji od:
a) Jednog crteža olovkom po slobodnom izboru (fotografije crteža trebaju biti oštre i jasne);
b) Jedna slika u tehnici akvarel ili tempera po slobodnom izboru (fotografije slike trebaju biti oštre i jasne);
c) Jedna skulptura manjeg formata u tehnici glina, glinamol, plastelin, drvo ili bilo koji drugi materijal po izboru (fotografije skulpture trebaju biti oštre i jasne);
d) motivacijskog pisma, u kojem kandidati trebaju u kratkim crtama obrazložiti razloge i motive za prijem u JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo i definirati za koji se odsjek opredjeljuju;
e) dostaviti oID kandidata, pomoću kojeg će se unijeti bodovi s prijemnog ispita;
f) radovi moraju biti poslati putem e-maila, najkasnije dva dana prije isteka konkursa, kada će komisija ocijeniti radove i bodove unijeti u EMIS bazu;
g) prijemni ispit boduje stručna komisija koju imenuje Nastavničko vijeće škole za sve vrste zanimanja pojedinačno;
h) prijemni ispit je eliminatoran.
2. oID – identifikacijski broj učenika. Kandidati će se prijavljivati na online sistem putem #Oid-a, koji će biti odštampan na svjedodžbama učenika/učenica iz Kantona Sarajevo. Učenici izvan Kantona Sarajevo dobit će oID od Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.
Kandidati mogu birati tri škole u online sistemu. Ako vam je JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo jedina opcija i želite biti dio naše škole, birajte sve tri opcije JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo, ali na sve tri opcije stavite različite smjerove koje biste željeli pohađati.
#Online upis vršit će se online putem, u online sistemu, kojem će kandidati/kandidatkinje pristupiti putem web-stranice https://upis.emis.edu.ba.
Učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo će prijave/dokumente dostavljati u sljedeće osnovne škole u kojima će ujedno polagati i eksternu maturu:
1. OŠ “Šip“
2. Deveta osnovna škola Ilidža
3. OŠ „Podlugovi“
4. OŠ „Hadžići“
5. OŠ „Srednje“
6. OŠ „Safvet – beg Bašagić”

https://upis.emis.edu.ba/#/onlineupis/pocetna