Osposobljavanje učenika za samostalan rad u oblasti stafelajnog slikarstva (ulje na platnu i drugim podlogama, tempera, akvarel, gvas, pastel, kreda i druge tehnike), u oblasti zidnog i drugog dekorativnog slikarstva (fresko, seko, zgrafito, vitraz, intarzija, tapiserija, mozaik itd.), za rad na plakatnom slikarstvu (reklamni panoi, plakati, murali i dr.), za slikanje na staklu, svili, keramici i metalu. Po završenom školovanju ovi učenici takođe mogu raditi i u raznim firmama privatnog i državnog sektora, u konzervatorskim i restauratorskim zavodima itd.