Ostali pravilnici

Naziv Prilog
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo PDF icon 12/22, PDF icon 22/22
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi PDF icon 15/22
Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo PDF icon 9/22
Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika PDF icon 29/19
Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo PDF icon 34/12
Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika PDF icon 19/04
Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi PDF icon 23/21
Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave PDF icon 2/20, PDF icon 24/20
Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika PDF icon 19/04
Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo PDF icon 2/18
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju PDF icon 32/19
Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika PDF icon 12/00, PDF icon 10/01, PDF icon 22/04
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo PDF icon 24/18, PDF icon 13/20
Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse PDF icon 5/18
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo PDF icon 42/17, PDF icon 23/18
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra srednjih škola sa područja Kantona Sarajev PDF icon 18/98
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika PDF icon 4/19, PDF icon 9/19, PDF icon 25/21
Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola PDF icon 46/18
Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave i laboratorijskog rada u srednjim školama u Kantonu Sarajevo PDF icon 3/20
Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavaca PDF icon 45/18