Alma Gavrić
Alma Gavrić
Crtanje
Amila Ibrahimagić
Amila Ibrahimagić
Engleski jezik
Amra Patković
Amra Patković
Historija umjetnosti
Aida Zajimović
Aida Zajimović
Reklamna grafika
Boris Čistopoljski
Boris Čistopoljski
Tehnologija i tehnike grafike
Danilo Kreso
Danilo Kreso
Plastično oblikovanje
Drita Čaušević-Sarvan
Drita Čaušević-Sarvan
Crtanje
Maja Matašin
Maja Matašin
Tehnologija i tehnike obrade metala
Elmina Suljević
Elmina Suljević
Likovno-grafička oprema i ilustracija knjige / Pismo
Eldina Robović- Suljević
Eldina Robović- Suljević
Njemački jezik
Berina Alihodžić
Berina Alihodžić
Historija BiH
Hamzalija Muhić
Hamzalija Muhić
Slikanje
Lejla Bušatlić
Lejla Bušatlić
Slikanje
Mensud Kečo
Mensud Kečo
Crtanje
Merima Pecar
Merima Pecar
Matematika
Mirela Čorbo Okerić
Mirela Čorbo Okerić
Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i Književnost
Mujesira Lukač - Kala
Mujesira Lukač - Kala
Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i Književnost
Emina Ćosibegović
Emina Ćosibegović
Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i Književnost
Sanjin Lugić
Sanjin Lugić
Pismo sa ornamentikom / Grafika / Teorija likovne forme / Pismo
Almedina Fehratović
Almedina Fehratović
Tekstilni dizajn
Minka Pelja-Vasilić
Minka Pelja-Vasilić
Osnove projektovanje
Milijana Lagumdžija
Milijana Lagumdžija
Reklamna grafika / Pismo
Irma Tahmaz Mehmedagić
Irma Tahmaz Mehmedagić
Tekstilni dizajn
Senad Hota
Senad Hota
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Mensur Porović
Mensur Porović
Crtanje
Stjepo Gavrić
Stjepo Gavrić
Plastično oblikovanje
Samedin Bajrović
Samedin Bajrović
Sport
Lejla Ćehajić
Lejla Ćehajić
Kiparstvo
Amel Korman
Amel Korman
Geografija BiH
Nedim Đikić
Nedim Đikić
Stručni saradnik za gips
Đuldina Kurtović
Đuldina Kurtović
Filozofija s estetikom / Kultura religija