Alma Gavrić
Alma Gavrić
Crtanje
Amila Ibrahimagić
Amila Ibrahimagić
Engleski jezik
Amra Patković
Amra Patković
Historija umjetnosti
Emina Lagumdžija
Emina Lagumdžija
Reklamna grafika
Boris Čistopoljski
Boris Čistopoljski
Tehnologija i tehnike grafike
Danilo Kreso
Danilo Kreso
Plastično oblikovanje
Drita Čaušević-Sarvan
Drita Čaušević-Sarvan
Crtanje
Maja Matašin
Maja Matašin
Tehnologija i tehnike obrade metala
Elmina Suljević
Elmina Suljević
Likovno-grafička oprema i ilustracija knjige / Pismo
Eldina Robović- Suljević
Eldina Robović- Suljević
Njemački jezik
Berina Alihodžić
Berina Alihodžić
Historija BiH
Hamzalija Muhić
Hamzalija Muhić
Slikanje
Lejla Bušatlić
Lejla Bušatlić
Slikanje
Mensud Kečo
Mensud Kečo
Crtanje
Merima Pecar
Merima Pecar
Matematika
Vahidijana Skopak
Vahidijana Skopak
Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i Književnost
Danijela Madacky-Letić
Danijela Madacky-Letić
Plastična anatomija čovjeka, Informatika
Emina Ćosibegović
Emina Ćosibegović
Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i Književnost
Sanjin Lugić
Sanjin Lugić
Pismo sa ornamentikom / Grafika / Teorija likovne forme / Pismo
Almedina Fehratović
Almedina Fehratović
Tekstilni dizajn
Jasmina Imširpašić
Jasmina Imširpašić
Osnove projektovanje
Milijana Lagumdžija
Milijana Lagumdžija
Reklamna grafika / Pismo
Irma Tahmaz Mehmedagić
Irma Tahmaz Mehmedagić
Tekstilni dizajn
Senad Hota
Senad Hota
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Mensur Porović
Mensur Porović
Crtanje
Stjepo Gavrić
Stjepo Gavrić
Plastično oblikovanje
Samedin Bajrović
Samedin Bajrović
Sport
Lejla Ćehajić
Lejla Ćehajić
Kiparstvo
Amel Korman
Amel Korman
Geografija BiH
Nedim Đikić
Nedim Đikić
Stručni saradnik za gips
Hatidža Omanović Radmilović
Hatidža Omanović Radmilović
Filozofija s estetikom / Kultura religija
Nermina Alić
Nermina Alić
Stručni saradnik za metal
Dženita Huseinović
Dženita Huseinović
Stručni saradnik za Tehnologiju i tehnike grafike