Danas smo na sunčanom Trebeviću, omiljenom izletištu Sarajlija i svih turista koji dolaze u naš grad.
Izlet je protekao lijepo, uz druženje i smijeh učenika sa profesorima.