Radove za likovni konkurs “Mostovi moga grada” možete dostaviti u JU Srednja škola primijenjenih umjentosti do 1. aprila 2022. godine, u periodu od 08:00 do 12:00 sati.