Crtež je grafički prikaz oblika na nekoj površini. U širem smislu, slika predmeta ili pojava, rađena pomoću grafičkih sredstava linijom, znakom, mrljom, tačkom.
Na oglednom času kod profesora Mensura Porović, na predmetu Crtanje u IB odjeljenju, obrađivala se nastavna jedinica – Crtež. Kroz interakciju sa učenicima, profesor Porović je ponovio šta je linija, te koji je značaj linije u likovne umjetnosti.
Učenici su bili veoma aktivni, vrijedni i odgovorni. Lijepa atmosfera je vladala na času Crtanja…
“Crtanje je umjetnikov najizravniji i najspontaniji izraz, vrsta pisanja: bolje od slikarstva otkriva njegovu istinsku osobnost” – Edgar Degas!