Šta je spinovanje, kako koristiti medije, kako prepoznati kvalitetne informacije. Priručnik koji treba da pomogne učenicima da što prije savladaju osnovne medijske pismenosti. Postoje brojne definicije pojma “medijska pismenost”, ali sve one se manje-više svode na sposobnost razumijevanja, kritičkog i analitičkog usvajanja medijskih sadržaja, kao i na znanje i vještinu kreiranja medijskih poruka u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima novinarstva. Savremeni svijet, kao i naše okruženje, jesu kompleksni fenomeni koje je nemoguće sagledati i razumjeti kroz neposredno iskustvo. Medije ne treba ignorisati i unaprijed odbaciti, jer to na kraju i nije moguće, već ih treba kritički razumjeti pravila po kojima funkcionišu, prepoznati njihov ogroman društveni značaj, ali i manipulativne strategije kojima se služe. Pedagog-psiholog škole Maida Bavčić i ja bile smo na promociji priručnika za podučavanje “Medijska pismenost” za učenike. Mediji definitivno utiču i na vrijednosti na kojima počiva jedno društvo.

DIREKTORICA
Mr. Elma Alić – Šobot