Kreativnost i kreativno rješavanje projekata imaju važnu ulogu u cilju poticaja učenika na generiranju novih originalnih ideja…
Ispred “Gradske službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade”, Mahira Mujan nas je pozvala na sastanak o mogućnosti saradnje na novim interesantnim projektima, sastanku je prisustvovao i Nedžad Fazlija. Analizirali smo naše ranije uspješne projekte, razmatrali nove mogučnosti. Svaki grad je jednako lijep, bogat i zanimljiv koliko si ti dopustiš da ga istražiš. Sarajevo je grad koji ima svoju dušu… Gdje si Ti, a gdje su Ti misli?Sarajevo nije premalen za moje snove, čak i da jeste shvatila bih to kao prednost. Ovdje imam ljude koje volim i našla sam mjesta na kojima se osjećam sigurno i slobodno…