Odvijanje nastave od 8. 2. 2021. godine realizirat će se u skladu s Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini.
Prema navedenom Uputstvu nastava od I do III razreda odvijat će se po online modelu, a za učenike IV razreda – nastava bit će realizirana u učionicama za sve učenike, uz poštivanje epidemioloških mjera. Čas traje 30 minuta.
Roditelji/staratelji učenika koji žele da njihova djeca pohađaju isključivo online model nastave moraju dostaviti potpunu ljekarsku dokumentaciju učenika lično direktorici škole.
Raspored zvonjenja važi za sve razrede i učenike.
Nastava će se realizirati prema sljedećem rasporedu zvonjenja (vidi sliku):