Dragi učenici/ce, dragi roditelji,
u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/19) upis učenika u prvi razred srednje škole na području Kantona Sarajevo vrši se u skladu sa kriterijima koje na prijedlog Ministarstva utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo.
U nastavku dostavljamo informacije o upisu učenika u 1. razred srednje škole na području Kantona Sarajevo:

Rokovi:

  • Prvi konkursni rok – od 15. juna do 22. juna
  • Drugi konkursni rok – od 25. juna do 29. juna 2020. godine.

Način prijave:

Upis u srednju školu u školskoj 2020/2021. godini vršit će se #online putem. #Online upis vršit će se online putem online sistema kojem će kandidati/kinje pristupiti putem web stranice https://upis.emis.edu.ba.

Kandidati će se prijavljivati na online sistem putem #Oid-a koji će biti odštampan na svjedodžbama učenika/ca iz Kantona Sarajevo. Učenici izvan Kantona Sarajevo dobit će oID putem prijave u osnovnu školu u skladu sa Informacijom broj 11/06-34-12911/20 od 28.5.2020. godine.
#Oid predstavlja šifru učenika/kandidata putem kojeg će učenik kreirati svoj korisnički nalog.
Uputstvo za online upis učenika kao i video tutorijali se nalaze na web stranici https://upis.emis.edu.ba i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Učenici/ce koji ponavljaju 1. razred srednje škole:

Učenici koji ponavljaju 1. razred srednje škole, ukoliko žele promijeniti školu, obavezni su da se prijave na online upis sa svojim oID-om koji se nalazi na #Uvjerenju o postignutom uspjehu na prvom polugodištu u školskoj 2019/20. godini. Ukoliko takvi učenici žele da nastave u istoj školi, NE prijavljuju se na online upis.

Predaja dokumentacije:

Nakon prvog konkursnog roka objavljuju se rang liste primljenih kandidata/kinja u školama putem #online sistema, na oglasnoj tabli i web stranici srednje škole.

Nakon objave rang lista primljenih kandidata, učenik je dužan da u roku od 48 sati, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, dostavi sljedeću dokumentaciju u srednju školu u koju je primljen:

  • prijava za upis (prijavu za upis će biti moguće isprintati nakon objave konačnih rang lista iz online sistema – https://upis.emis.edu.ba),
  • izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija,
  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – orginalni dokument,
  • uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – orginalna dokumenta,
  • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje bodova po kriterijima iz čl. 10. i 12. Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo).

Sve dodatne informacije o online upisu učenika u 1. srednje škole na području Kantona Sarajevo bit će objavljene blagovremeno na #web i #Facebook stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.