Konkurs za upis učenika u prvi razred na umjetnička zanimanja

1.LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO SLIKARSTVO
2.LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO VAJARSTVO
3.LIKOVNI TEHNIČAR TEKSTILNOG DIZAJNA
4.LIKOVNI TEHNIČAR ZA REKLAMNU GRAFIKU
5.LIKOVNI TEHNIČAR ZA LIKOVNO-GRAFIČKU OPREMU I ILUSTRACIJU KNJIGE
6.LIKOVNI TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE U METALU

Škola prima učenike sa izraženom sklonošću za likovno izražavanje. Prijemni ispit se polaže iz predmeta: crtanje, slikanje i modelovanje.

Prijave se podnose u Sekretarijat škole od 24. juna do 01. jula 2016. godine od 9,00 do 13,00 sati.

Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:
-zahtjev za upis
-svjedodžbu o završenom IX razredu osnovne škole (original),
-uvjerenje o završenom V,VI, VII i VIII razredu osnovne škole (original),
-izvod iz matične knjige rođenih i
-druga dokumenta relevanta za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prijemni ispit se polaže dana, 29,30 juna i 01. jula 2016. godine, od 9,oo do 12,00 sati.
Prijemni ispit je eliminatoran.
Kandidati su dužni sa sobom ponijeti na prijemni ispit: boje tempera-akvarel , olovku, gumicu, kist- zdjelicu za vodu, selotejp i ostali potreban pribor.

Škola će organizirati PRIPREMNU NASTAVU iz predmeta crtanje, slikanje i modelovanje u periodu od 22.06. – 28 .06. 2016.god. od 9,00 do 12,00 sati u prostorijama škole. Pripremna nastava je besplatna. Na pripremnu nastavu kandidati treba da ponesu papir-pola hamera, olovku, gumicu, boje tempera-akvarel , kist- zdjelicu za vodu, selotejp i ostali potreban pribor.