Prema Planu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo PRVI UPISNI ROK će biti  od 24. juna do 01. jula 2016. godine.

Obzirom da se u našoj školi mora organizirati PRIJEMNI ISPIT koji mora biti realizovan u terminu PRVOG upisnog roka planiramo prijemni ispit za dane, 29., 30. juna i 01. jula 2016. godine.

Škola će organizirati PRIPREMNU NASTAVU iz predmeta crtanje, slikanje i modelovanje u periodu od 22. do 28. juna 2016. godine od 9,00 do 12,00 sati u prostorijama škole.

Pripremna nastava je besplatna.

Na pripremnu nastavu kandidati treba da ponesu papir-pola hamera, olovku, gumicu, boje tempera-akvarel, kist-zdjelicu za vodu, selotejp i ostali potreban pribor.

  D I R E K T O R

Mensur Porović