Uz obilježavanje Svjetskog dana knjige i sedmice koja slavi i u fokus stavlja knjigu kao jedinstveno i nezamjenjivo bogatstvo duhovne nadogradnje, posebno mjesto imaju bibliotekari, oni koji brinu o tim riznicama svjetskog znanja i lijepe riječi. U sedmici knjige bibliotekari danas obilježavaju svoj dan, a tim povodom čestitke i izraze podrške uputio im je ministar za obrazovanje, nauku i mlade u Vladi Kantona Sarajevo Elvir Kazazović.

“Cijeneći znanje i ljubav sa kojom čuvate i brinete o knjigama i literaturi u našim školama, razvijajući ljubav za knjigom i čineći ih dostupnim učenicima, studentima, želim vam dati punu podršku u vašem radu. Znamo za praksu da mnoge škole prekobrojnost nastavnog kadra rješavaju upošljavajući ga u biblioteke i tome se protivim. Osim što tu onda rade nekvalificirani kadrovi za taj posao, to sužava prostor brojnim educiranim bibliotekarima za zapošljavanja i sticanja radnog iskustva”, poručio je ministar Kazazović koji je uz svoje čestitke svim bibliotekarima prenio lično lijepe želje Amini Abdulahović, bibliotekarki u Srednoj školi primijenjenih umjetnosti u Sarajevu.

http://www.mon.ks.gov.ba/