Broj: 07-346/13
Sarajevo, 08.07.2013.

Na 56.-tom sastanku Školskog odbora Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo, održanom 08.07.2013. godine, donesena je :

KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA PO ODSJECIMA KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI – JUNSKI ROK, ZA  ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

1.LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO  SLIKARSTVO

1. PRANDO DALILA                        86,70
2. KOLAR NEJLA                            68,99
3. ZOLJ AZRA                               66,80
4. STANIĆ STELLA                         47,93   (Bez eksterne mature)

2.LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO VAJARSTVO

1. TOZO DINO                             79,65
2. GLOGOVAC BOJAN                   72,64

3.LIKOVNI TEHNIČAR TEKSTILNOG DIZAJNA

1. IBRAHIMSPAHIĆ NIZAMA           83,80  (Bez eksterne mature)
2. PAŠTAR MARINA                       71,92  (Bez eksterne mature)
3. ŽERIĆ EMINA                            71,85
4. FAZLIĆ IRMA                             67,90

4.LIKOVNI TEHNIČAR ZA REKLAMNU GRAFIKU

1. BJANCULLI NORAH                     86,78
2. ŽUTIĆ ARIJAN                           76,26
3. HODŽIĆ MINJA                          66,91
4. VUKOVIĆ VEDRAN                     62,50

5.LIKOVNI TEHNIČAR ZA LIKOVNO-GRAFIČKU OPREMU I ILUSTRACIJU KNJIGE

1. VITEŠKIĆ MEDINA                     91,78
2. HALAĆ LAMIJA                          78,10
3. DIMAČ DINO                             75,12  (Bez eksterne mature)

6.LIKOVNI TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE U  METALU

1. SELIMOVIĆ ADI                         75,48
2. ĐONO ADELA                            42,89
Predsjednik Školskog odbora

Fikret Lukač