Broj: 06-343/13

Sarajevo, 04.07.2013. godine

Na osnovu Člana 2, Stav 3 Pravila sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola  Kantona Sarajevo utvrđujem:

PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATA ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

 

1.LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO  SLIKARSTVO

1. PRANDO DALILA                       86,70

2. KOLAR NEJLA                           68,99

3. ZOLJ AZRA                              66,80

4. STANIĆ STELLA                       47,93   (Bez eksterne mature)

 

2.LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO VAJARSTVO

1. TOZO DINO                             79,65

2. GLOGOVAC BOJAN                   72,64

 

3.LIKOVNI TEHNIČAR TEKSTILNOG DIZAJNA

1. IBRAHIMSPAHIĆ NIZAMA          83,80  (Bez eksterne mature)

2. PAŠTAR MARINA                      71,92  (Bez eksterne mature)

3. ŽERIĆ EMINA                          71,85

4. FAZLIĆ IRMA                           67,90

 

4.LIKOVNI TEHNIČAR ZA REKLAMNU GRAFIKU

1. BJANCULLI NORAH                  86,78

2. ŽUTIĆ ARIJAN                        76,26

3. HODŽIĆ MINJA                       66,91

4. VUKOVIĆ VEDRAN                  62,50

 

5.LIKOVNI TEHNIČAR ZA LIKOVNO-GRAFIČKU OPREMU I ILUSTRACIJU KNJIGE

1. VITEŠKIĆ MEDINA                  91,78

2. HALAĆ LAMIJA                        78,10

3. DIMAČ DINO                          75,12  (Bez eksterne mature)

 

6.LIKOVNI TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE U  METALU

1. SELIMOVIĆ ADI                      75,48

2. ĐONO ADELA                          42,89

 

Kandidat, njegov roditelj, odnosno staratelj ima pravo žalbe u roku od 48 sati od dana objavljivanja Preliminarne rang liste učenika koji su konkurisali za upis u prvi razred Srednje škole primijenjenih umjetnosti.

Žalba se podnosi Školskom odboru. Odluka Školskog odbora je konačna. Po okončanju žalbenog postupka Školski odbor utvrđuje konačnu rang listu svih kandidata koji su konkurisali za upis.

Konačna rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči i web. stranici škole.

 

D I R E K T O R

Mensur Porović

 Download