KJU Porodično savjetovalište u našoj školi realizuje raznovrsne aktivnosti kako sa učenicima tako i sa roditeljima.
Učenici trećeg razreda uključeni su u Program „ Baš je dobro biti ja “, a sam Program obuhvata dva modula i svaki modul se sastoji od pet pojedinačnih radionica u trajanju od 45 minuta. Prvi modul podrazumijeva teme kroz koje se mladi bave sobom, svojim emocijama i samopuzdanjem, dok drugi modul obuhvata teme koje se odnose na socijalizaciju mladih, njihov odnos prema okolini te usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja. Realizacija pomenutog programa počela je početkom decembra 2023. godine.
Sa druge strane, za roditelje učenika prvog razreda realizirana je 19. 02. 2024. godine interaktivna radionica „ Adolescencija – izazovi roditeljstva “ .