Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi s članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19, 33/21), člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području   Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22), uz Saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-9736-7/23 od  22. 9. 2023. godine i 11-03-02-30-9736-7/23 od 5. 10. 2023.godine te na osnovu  Odluke Školskog odbora JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo broj: 1894/23 od 16. 10. 2023. godine, JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti  Sarajevo raspisuje

Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2023/2024. godini