Poštovani radnici/ posjetioci Škole,

U skladu sa odredbama Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana i duhanskih proizvoda za pušenje (“Službene novine FBiH“ broj: 38/22) od dana 28.05.2023.godine nastupa zabrana pušenja u svim prostorijama škole, mjestu rada i dvorištu škole.
Prostorija koja se do sada koristila u te svrhe neće više biti u upotrebi.
Molimo poštivanje zabrane pušenja u potpunosti i odgovorno ponašanje.
Za nepoštivanje zabrane pušenja Zakonom je propisana novčana kazna:

Član 39.
ZAKONA O KONTROLI I OGRANIČENOJ UPOTREBI DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE (“Službene novine FBiH“ broj: 38/22)

(1) Novčanom kaznom od 100 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje:
a) upotrebljava duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje, osim duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje, u zatvorenim javnim prostorima, mjestima rada i u javnom prevozu, suprotno članu 5. ovog zakona;
b) besplatno nudi duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje na javnom zatvorenom mjestu u svrhu reklamiranja i promocije;
c) upotrebljava duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje, osim duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje, u privatnim sredstvima prevoza u kojem se nalazi maloljetno lice ili više njih.
(2) Novčanu kaznu iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana, u formi prekršajnog naloga, izriče nadležni inspektor, a novčanu kaznu iz stava (1) tačka c) ovog člana izriče policijski službenik koji obavlja nadzor.

DIREKTORICA:

Mr. Elma Alić-Šobot