Udruženje NARKO – NE u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje KS, Sveučilištem u Zagrebu, odnosno Edukacijsko- rehabilitacijskim fakultetom i Centrom za cjeloživotno učenje krajem marta organiziralo je trodnevnu edukaciju s ciljem osposoblavanja stručnih saradnika i nastavnika za realizaciju programa prevencije kockanja.
Nakon završene edukacije pedagog-psiholog Maida Bavčić i profesorica Berina Alihodžić realiziraju u našoj školi program “ Ko zapravo pobjeđuje? ”