Povodom Međunarodnog dana prava djeteta, Vijeće učenika naše škole sa predsjednicom Šarenkapa Sajrom i koordinatoricom Maidom Bavčić, pokrenulo je inicijativu s ciljem obilježavanja ovog znčajnog datuma i u našoj školi.
Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument, usvojen na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 20. 11. 1989. godine, a sadrži univerzalne standarde koje svaka država potpisnica Konvencije (među kojima je i Bosna i Hercegovina) mora jamčiti svakom djetetu.
Od polovine mjeseca oktobra, učenici sa odsjeka Likovni tehničar za reklamnu grafiku i Likovni tehničar za likovno grafičku opremu i ilustraciju knjige iz klasa profesorica: Milijane Lagumdžije, Fehratović Almedine i Suljević Elmine su vrijedno radili, kreirali, stvarali brojne radove- plakate, brošure, instalacije kojim su predočili svoje viđenje Konvencije o pravima djeteta.
Otvaranje izložbe nastalih radova će se održati u četvrtak, 17. 11. 2016. godine u 12,00 sati u galeriji škole.
Kako je ovo dan posvećen djeci i njihovim pravima, tom prilikom će biti uručene i posebne zahvalnice svim učenicima koji su svojim nesebičnim radom i zalaganjem doprinijeli kulturno-javnoj djelatnosti škole i time bili njeni najbolji promotori.
U njihovim malim svjetovima u kojima djeca svoju egzistenciju imaju…
Ne postoji ništa što se tako točno spozna i što se tako točno osjeća kao nepravda.
(Charles Dickens, britanski pisac)