Konkurs II upisni rok za upis učenika u prvi razred na umjetnička zanimanja

1.LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO SLIKARSTVO
2.LIKOVNI TEHNIČAR ZA PRIMIJENJENO VAJARSTVO
3.LIKOVNI TEHNIČAR TEKSTILNOG DIZAJNA
4.LIKOVNI TEHNIČAR ZA REKLAMNU GRAFIKU
5.LIKOVNI TEHNIČAR ZA LIKOVNO-GRAFIČKU OPREMU I ILUSTRACIJU KNJIGE
6.LIKOVNI TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE U METALU

Škola prima učenike sa izraženom sklonošću za likovno izražavanje.
Prijemni ispit se polaže iz predmeta: crtanje – modeliranje.
Prijave se podnose u Sekretarijat škole od 11. do 13. jula 2016. godine od 9,00 do 13,00 sati.
Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo kandidat je dužan predati slijedeća dokumenta:
-zahtjev za upis
-svjedodžbu o završenom IX razredu osnovne škole (original),
-uvjerenje oa završenom V,VI, VII i VIII razredu osnovne škole (original),
-izvod iz matične knjige rođenih i
-druga dokumenta relevanta za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prijemni ispit se polaže dana, 13. jula 2016. godine, od 9,00 do 12,00 sati.
Prijemni ispit je eliminatoran.
Kandidati su dužni sa sobom ponijeti na prijemni ispit:  olovku, gumicu, selotejp i ostali potreban pribor.