-Dana 24.08.2015. godine termin za popravni ispit iz :
historije umjetnosti u 10 sati,
crtanja u 11 sati.

-Dana 25.08.2015. godine termin za popravni ispit iz:
matematike u 10 sati,
plastične anatomije čovjeka u 11 sati.

-Dana 26.08.2015. godine termin za pismeni ispit (maturski ispit) u 10 sati
termin za stručni dio ispita (maturski ispit) u 12 sati

Od 17. do 21.08.2015. godine u 10 sati bit će organizovana Instruktivna nastava za učenike koji su upućeni na popravni ispit iz predmeta:

historije umjetnosti, matematike, plastične anatomije čovjeka i crtanja.

Konsultacije za maturu.

Prijave za polaganje dostaviti u sekretarijat škole do 24.08. 2015.god. do 09 sati.

Upis učenika u školsku 2014/15. godinu vršit će se u terminu od 24. 08. do 01.09. 2015. godine , od 9-13 sati u Sekretarijatu škole.