RAZGOVOR SA UMJETNIKOM O UMJETNIKU

Danas smo započeli jednu od etapa provedbe našeg školskog projekta: INTERDISCIPLINARNI PRISTUP STVARALAŠTVU BEHAUDINA SELMANOVIĆA. Nositelji projekta su Aktiv nastavnika stručne i stručno-teorijske nastave (Odsjek Slikarstvo, Vajarstvo i Reklamna grafika), Aktiv nastavnika općeobrazovne nastave (BJK, HJK, SJK, Engleski jezik, Njemački jezik, Geografija, Filozofija s estetikom, Informatika ), bibliotekar škole, uz koordinaciju direktorice škole. Današnji