Izložba Amera Hadžića i Denisa Haračića

Amer Hadžić i Denis Haračić pomjerili su granicu u umjetničkom izrazu kroz medij grafike i slike. Crna boja je karakteristična kod Amera i Denisa, ali pristup radu je znatno različit i on ih obilježava. Svaki medij je važan i značajan, ima svoje zakonitosti i specifičnosti. Radovi koje su predstavili u našoj galeriji su dio

2021-11-26T20:47:54+00:00 26 November, 2021|

Na času Sporta

Sport je sastavni dio društvenih potreba pojedinca,univerzalno je sredstvo razumijevanja i saradnje među ljudima, s ciljem fizičkog i duhovnog odgoja, vitalnosti i zdravlja, socijalnih odnosa i stavova, odbrambene spremnosti i kvaliteta života. Profesor Sporta Samedin Bajrović sa učenicima 3a razreda je bio danas naš domaćin u Gimnaziji Obala gdje realizujemo časove predmeta Sport. Od

2021-11-24T15:38:30+00:00 24 November, 2021|

Saradnja sa “Gradskom službom za obrazovanje, kulturu, sport i mlade”

Kreativnost i kreativno rješavanje projekata imaju važnu ulogu u cilju poticaja učenika na generiranju novih originalnih ideja... Ispred "Gradske službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade", Mahira Mujan nas je pozvala na sastanak o mogućnosti saradnje na novim interesantnim projektima, sastanku je prisustvovao i Nedžad Fazlija. Analizirali smo naše ranije uspješne projekte, razmatrali nove

2021-11-22T19:48:15+00:00 22 November, 2021|

Konvencija o pravima djeteta

Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument, usvojen na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 20. 11. 1989. godine, a sadrži univerzalne standarde koje svaka država potpisnica Konvencije (među kojima je i Bosna i Hercegovina) mora jamčiti svakom djetetu. Pregled prava može se sažeti u deset tačaka: 1. Sva djeca i mladi imaju ista prava. Ni

2021-11-20T20:07:46+00:00 20 November, 2021|

“I am still learning”

"Još uvijek učim", Michelangelo, u 87.godini ... Svakodnevnica će nema sumnje biti i dalje u znaku izazova. "The last but not the least", tu je kontinuirani mentalni izazov suočavanja sa neočekivanim situacijama-od vremenskih nepogoda, pozitivnih covid testova i netolerancije. U tom moru loših vijesti i još lošijih scenarija imali smo sreću družiti se sa

2021-11-11T09:54:45+00:00 11 November, 2021|

Sastanak Skupštine srednjih škola Kantona Sarajevo

Druga gimnazija pruža učenicima kvalitetno obrazovanje, najsavremeniju osnovu za dalji akademski i profesionalni razvoj. Vjerujem da ljudi koji žive u prostorima koji istinski odražavaju njihove potrebe žive kreativnije i uspješnije. Sastanak Skupštine srednjih škola Kantona Sarajevo u fantastičnom ambijentu "dnevnog boravka" ove gimnazije. Izutetno kreativno i posebno uređen prostor, dio plafona sa osvetljenjem "stablom"

2021-11-09T22:03:25+00:00 9 November, 2021|
Go to Top