Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19), člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač  Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 29/21), Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač  Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 31/21), uz Saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-30-26632-1/21  od 19. 07. 2021. godine, te na osnovu  Odluke Školskog odbora JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti  Sarajevo broj: 07-646/21 od 07. 07. 2021. godine, JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti  Sarajevo raspisuje

Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini