Ministarstvo obrazovanja KS je u saradnji sa Institutom za preduniverzitetsko obrazovanje KS pokrenulo projekat pod nazivom „Škola roditeljstva“.
Ideja projekta je pružanje podrške, informacija i određenih alata koji će roditelje podržati u razvoju komunikacijskih vještina koje su jedan od najbitnijih faktora u odgojnom procesu i koje utiču na razvoj zrele i odgovorne ličnosti; ličnosti svjesne svojih potencijala i kapaciteta, koja teži njihovom ostvarenju.
Ovakva ličnost posjeduje sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i kontrole vlastitih emocija, kojima prilagođava svoje ponašanje u društvenim interakcijama, uvažava osjećanja drugih, odnosno ima razvijene socioemocionalne kompetnecije. Postignuće navedenog je želja i cilj svakog roditelja.
Na ovom putu, koji podrazumijeva nekoliko faza odrastanja, pred roditeljima se može naći više izazova. Da bi ih prevenirali, odnosno iznašli najbolje rješenje, roditelji trebaju razviti vlastite vještine, usvojiti različite strategije i tehnike, i uz njihovu asistenciju postati sigurna luka u kojoj će djeca uvijek tražiti pomoć i podršku. U tako kreiranoj atmosferi razumijevanja, pripadnosti i sigurnosti, djeca će bez straha će povjeriti sve ono što ih muči.
Priznati preplavljenost emocijom, trenutno nesnalaženje u određenoj situaciji, kao i potrebu za savjetom ne znači da roditelj nije uspio u svojoj ulozi. To je roditelj koji radeći na sebi, svojim strahovima i projekcijama unapređuje sebe, stiče mehanizme nošenja sa stresnim situacijama, razvija sanmosvjest, te na taj način raste zajedno sa djecom.
Kada je u pitanju „Škola roditeljstva“, osnovne informacije možete pronaći u kutku za roditelje, a podršku i podrobnije upute pružiće vam stručna služba škole.