Kao nastavak višegodišnje saradnje, predstavnici MUP-a Kantona Sarajevo u sklopu projekta “Rad policije u zajednici” su posjetili našu školu i održali radionice na temu “Prevencija trgovine ljudima”. Cilj radionica je educirati mlade, koji zbog manjka životnog iskustva i važnih informacija mogu lako postati žrtva ovog ili drugih oblika krivičnih djela. Učenici su se upoznali sa različitim aktivnostima koje trgovina ljudima podrazumijeva, ranjivim kategorijama te načinima prevencije.
Kroz ovaj projekat, osmiščjen i koncipiran u smjeru poboljšanja komunikacije, policijski službenici pokušavaju dati svoj puni doprinos preveniranju maloljetničkog prijestupništva, vršnjačkog nasilja i svih oblika društveno neprihvatljivih i štetnih oblika ponašanja na području Kantona Sarajevo.