6. novembra u Centru za edukaciju i kulturu “Safet Zajko”, otvorit ćemo izložbu “Put Čipke”.
Predstavićemo najuspješnije crteže čipke, sa Odsjeka tekstilni dizajn pod mentorstvom prof. Irme Tahmaz Mehmedagić i
prof. Almedine Fehratović. Cilj izložbe je prikazati unikatan dizajn motiva čipke, inače jedan od najvećih izazova svakog tekstilnog dizajnera. Pokazaćemo sličnosti i razlike u
samom dizajnu čipke. Takođe ne smijemo zaboraviti da je ona postala vrijednim dijelom kulturne baštine naše zemlje. Jednim dijelom izložbu posvećujemo svim ženama
koje su izrađivale i prodavale čipku te na taj način bile među rijetkim pripadnicama svojeg spola, koje su se u davna vremena izborile za vlastiti prihod i ekonomsku neovisnost.
Cilj projekta je razvijanje kreativnosti i likovnosti što u krajnjem ishodu treba potaknuti znatiželjnost promatrača i omogućiti razmjenu ideja i emocija.