U današnjem vremenu koje pred nas stavlja različite izazove i zahtjeva razvoj drugačijih vještina i usvajanje novih sadržaja, virtualna realnost se posebno izdvaja. Savremene tehnologije već godinama unazad imaju veliki značaj i primjenu, i kreiraju novu dimenziju upoznavanja, druženja i zabave.
S druge strane, kada je u pitanju sigurnost učenika, ove tehnologije donose čitav spektar novih opasnosti. Digitalno nasilje, zloupotreba podataka, samo su neke od neželjenih i ugrožavajućih situacija kojima učenici mogu biti izloženi. Imajući u vidu navedeno, stručna služba škole je u saradnji sa Centrom za razvoj omladinskog aktivizma – CROA organizovala radionice na temu “Sigurnost djece u online okruženju” koje su održane tokom mjeseca septembra.
Na ovaj način učenici su se upoznali se sa onim što zovemo odgovorno ponašanje na internetu, sigurno korištenje društvenih mreža i zaštita ličnih podataka.
O sigurnom školskom okruženju, mjestu nulte tolerancije prema svim oblicima nasilja, razgovarali smo i u tekućem mjesecu. Kroz radionice koje je vodila Maida Bavčić, psiholog-pedagog stručne službe škole, učenici su bili potaknuti iznijeti svoje mišljenje o vršnjačkom nasilju: definisali su koja su to ponašanja, njihove karakteristike, kako ih prevenirati, kako se javljaju, šta im je cilj i kako postupiti iz uloge žrtve ili svjedoka.
Jedna od tema kojoj smo također posvetili pažnju na časovima odjeljenskih zajednica u mjesecu oktobru je “Zaštita psihofizičkog zdravlja djece”. U saradnji sa IPD – Institutom za populaciju i razvoj, stavljen je naglasak na važnost kreiranja zdrave, ohrabrujuće i sigurne socijalne okoline koja potiče psihološki, fizički i emocionalni razvoj učenika: ključ optimalog i kvalitetnog odrastanja djeteta.