U utorak, 10. Oktobra učenici i uposlenici Srednje škole primijenjenih umjetnosti su na inicijativu Vijeća učenika obilježili Svjetski dan mentalnog zdravlja.
Porukama koje su poslali skrenuli su pažnju na važnost mentalnog zdravlja koje predstavlja kapacitet za suočavanje sa stresom i izazovima života. Ono je, iako iznimno važno kao izvor snage i sigurnosti, do nekoliko godina unazad važilo za jedan od najvećih tabua. Osobe s psihološkim poteškoćama bile su izložene stigmi, a o samom mentalom zdravlju nije se puno govorilo.
Svjesni navedenog, učenici su uredili kutak u školskom holu postavljajući panoe sa edukativnim porukama, a s ciljem podizanja svijesti o važnosti brige i njege naše emocionalne, psihološke, duhovne i društvene dobrobiti
U društvu u kojem se svaka različitost tretira kao bolest koju treba liječiti, svaki tuđi problem omalovažava (ima i onih kojima je gore samo misli pozitivno) svakog s mentalnim problemima izolira (od njega/nje se bolje maknuti, nije u redu)i još smo na to ponosni (od danas imam vremena samo za pozitivne ljude) moramo biti svjesni da je pogoršanje mentalnih problema, gubitak dijela produktivnosti, pa i ljudskih života zapravo naš odabir.