Izložba fotografija Vladimira Stijepića, obilježila je proslavu 45 godina mature naših učenika.
Divne uspomene, na dane koji su bili fantastični, obilježili smo ovu godišnjicu, na naš način, u Galeriji. Hvala Stijepi Gavriću na organizaciji.