Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19, 33/21), člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području   Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22), Odluke Školskog odbora broj: 06 – 871/23 od 12. 6. 2023. godine, JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti  Sarajevo raspisuje

Ispravku dijela teksta Javnog  konkursa za prijem radnika na upražnjena radna mjesta  na određeno vrijeme u  školskoj 2023/2024. godini