Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19, 33/21), člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području   Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22), uz Saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-9736-4/23 od 25. 5. 2023. godine te na osnovu  Odluke Školskog odbora JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo broj: 05 – 785/23 od 31. 5. 2023. godine, JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti  Sarajevo raspisuje

Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2023/2024. godini