Radovi sljedećih učenika, koji su prošli selekciju za likovni konkurs “Česme moga grada”, u organizaciji Gradske uprave Grada Sarajeva i JU Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo su:

1. Tarik Bećirbegović – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
2. Nedim Sadiković – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
3. Hana Nurkić – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
4. Aida Pindžo – JU Srednja građevinsko – geodetska škola Sarajevo
5. Andrea Perić – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
6. Adana Glibić – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
7. Adna Muharemović – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
8. Ifran Sijerčić – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
9. Kanita Šehić – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
10. Amina Muslim – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
11. Merjem Mulasmajić – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
12. Nejra Voljevica – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
13. Almedin Mešić – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
14. Ajla Kadić – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
15. Džejla Mujević – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
16. Amer Tanović – JU Gimnazija Dobrinja Sarajevo
17. Sarah Huseljić – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
18. Ajla Karić – JU Srednjoškolski centar Hadžići
19. Zejna Kasumagić – JU Prva gimnazija Sarajevo
20. Lamija Perviz – JU Srednja zubotehnička škola Sarajevo
21. Merjem Tralješić – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
22. Emina Buljubašić – JU Gimnazija Dobrinja Sarajevo
23. Amina Kahrimanović – JU Gazi Husrev – begova medresa
24. Larisa Morić – JU Srednja građevinsko – geodetska škola Sarajevo
25. Vedad Kustura – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
26. Merjem Cico – JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
27. Nađa Halitović – JU Prva gimnazija Sarajevo
28. Ena Pelak – JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo