Danas smo na času Filozofije s estetikom sa profesoricom Hatidžom Omanović -Radmilović održali okrugli stol kao dio aktivnosti projekta Interdisciplinarni pristup stvaralaštvu Behaudina Selmanović. Času su prisustvovale profesorice Lejla Bušatlić, Emina Ćosibegović, Emina Lagumdžija, Altijana Hadrović i bibliotekarka Amina Abdulahović. Na času smo kroz filozofska propitivanja analizirali djela Behaudina Selmanovića. Čas je bio veoma zanimljiv i učenici su slobodno iznosili svoje stavove. Na kraju časa zapisali smo svoje definicije umjetnosti.
“Umjetnost (umjetničko djelo) predstavlja izraz čovječnosti.”
“Umjetnost je kreativan čin, snažan uzruj emocija. Cilj umjetnosti je da sakrije umjetnika i otvori umjetničko djelo.”