Druga faza školskog projekta Interdisciplinarni pristup stvaralaštvu Behaudina Selmanovića, realiziran je u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u više navrata, sa više učeničkih grupa.
Učenicima je bibliotekarka i muzejska edukatorica, Aida Šarac predočila autorski omot slikara, kataloge, foto-dokumentaciju i sve druge publikacije vezane za lik i djelo B. Selmanovića.
Nakon posjete Biblioteci Galerije, muzejska savjetnica Ivana Udovičić omogućila je učenicima da pogledaju originalna slikareva djela koja se nalaze u depou Umjetničke galerije BiH.
Učenici su tom prilikom vidjeli četiri mrtve prirode među kojima je i čuveno djelo „Ponjava“.
U razgovoru sa ljubaznim osobljem Galerije saznali su kako je Galerija došla u posjed ovih djela.
Susret sa originalnim djelima ostavio je na učenike dubok trag. Rekli su da su oduševljeni kolorističkim senzibilitetom koji im nije bio vidljiv na reprodukcijama.
Njihov rad na ovom Projektu se nastavlja, a stečena znanja i opažanja tokom ovih posjeta u tome će im mnogo pomoći.