Promocija Kataloga “Restauracija i konzervacija umjetničkih djela grafičke zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine ISMET MUJEZINOVIĆ”
Promotori kataloga su bili prof. dr. Dubravka Pozderac Lejlić, dekanesa ALU, slikar Edin Numankadić, akademski slikar Džeko Hodžić i direktor NUBBiH dr. Ismet Ovčina.
Ismet Mujezinović jedan od najznačajnijih bh. slikara. Jedan od osnivača naše škole, radio je kao profesor crtanja i slikanja….
Velikan bh. umjetničke scene, angažirani intelektualac i antifašista,… ovo je bio mali fragment na ono što je on za svog života napravio.
Uručili smo zahvalnicu direktoru NUBBiH dr. Ismetu Ovčini, prošli mjesec su nam donirali 161 knjigu.