Izgradnja povjerenja u medije u jugoistočnoj Evropi i Turskoj”; UNESCO i njegovi partneri imaju za cilj osnaživanje građana, posebno, mlade ljude, da kritički razmišljaju o
informacijama koje primaju medijima, posebno društvenim mrežama.
Kako bi postigli ovaj cilj, UNESCO i njegovi partneri promoviraju IMP u formalnom i neformalnom obrazovanju u regiji.
Era “post-truth”, u kojoj je granica između istine i fikcije zamagljena i obuhvaća različita pitanja, potrebno ju je holistički rješavati.
Medijska i informacijska pismenost uključuje skup kompetencija za pretraživanje, kritičku procjenu, korištenje i doprinos informacije i medijski sadržaj mudro koristiti…
Kako se boriti protiv internetskog govora mržnje i cyberbullyinga.
Ministrica Naida Hota-Muminović je bila jedna od predavača, ugodno smo se družili i sa savjetnicom Elmom Kico.
Bibliotekarka Amina Abdulahović i ja, imale smo čast da prisustvujemo ovom seminaru, kao predstavnice srednjih škola Kantona Sarajevo.