Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19, 33/21), člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području   Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22), uz Saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-15465-7/22 od 12. 01. 2023. godine , te na osnovu  Odluke Školskog odbora JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo broj: 01 – 231/23 od 25. 1. 2023. godine, JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti  Sarajevo raspisuje:

 

Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta  na određeno vrijeme u  školskoj 2022/2023. godini