U mjesecu decembru održana je trodnevna konferencija na temu „ Inkluzija je dječije pravo“ . Organizatori konferencije bili su Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS i Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja.
Stručne saradnice Maida Bavčić i Renata Krstanović, danas su članove Nastavničkog vijeća naše škole, upoznale sa temama realiziranim na pomenutoj konferenciji, sa posebnim akcentom na temu „Ocjenjivanje / vrednovanje postignuća učenika sa teškoćama u razvoju“.