Naši učenici su uz koordinaciju profesora Samedina Bajrovića, učestvovali u obilježavanju Evropske sedmice sporta (EWOS) i kampanje BeActive day.
Cilj projekta je skretanje pažnje ljudi na važnost fizičke aktivnosti za fizičko i mentalno zdravlje. Učesnici su imali priliku da se besplatno bave sportskim aktivnostima u oko 40 gradova BiH.