Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19, 33/21), člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području   Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22), JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti  Sarajevo raspisuje

ISPRAVKU DIJELA TEKSTA JAVNOG KONKURSA
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta  na određeno vrijeme u  školskoj 2022/2023. godini