Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17, 30/19, 33/21), člana 4. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22), uz Saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-15465-1/21 , te na osnovu Odluke Školskog odbora JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo broj: 05 – 398/22 od 30. 5. 2022. godine, JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2022/2023. godini