Svi učenici koji konkuriraju za online upis u prvi razred JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo za školsku 2022/2023. godinu dužni su polagati prijemni ispit koji je definiran na sljedeći način:
1. na e-mail Škole: sspu@artschoolsa.edu.ba, u elektronskom obliku, potrebno je dostaviti materijal za polaganje prijemnog ispita koji se sastoji od:
a) 3 crteža olovkom po slobodnom izboru (fotografije crteža trebaju biti oštre i jasne);
b) motivacijskog pisma, u kojem kandidati trebaju u kratkim crtama obrazložiti razloge i motive za prijem u JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo i definirati za koji se odsjek opredjeljuju;
c) prijemni ispit boduje stručna komisija koju imenuje Nastavničko vijeće škole za sve vrste zanimanja pojedinačno;
d) prijemni ispit je eliminatoran.

2. oID – identifikacijski broj učenika. Kandidati će se prijavljivati na online sistem putem #Oid-a, koji će biti odštampan na svjedodžbama učenika/učenica iz Kantona Sarajevo. Učenici izvan Kantona Sarajevo dobit će oID od Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.
Kandidati mogu birati tri škole u online sistemu. Ako vam je JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo jedina opcija i želite biti dio naše škole, birajte sve tri opcije JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo, ali na sve tri opcije stavite različite smjerove koje biste željeli pohađati.

Online upis vršit će se online putem, u online sistemu, kojem će kandidati/kandidatkinje pristupiti putem web-stranice https://upis.emis.edu.ba.