Tokom mjeseca aprila u našoj školi smo realizovali preventivne aktivnosti kako bi svi naši učenici, roditelji i nastavnici bili valjano informisani o sve prisutnijem problemu u našem okruženju, a riječ je o trgovini ljudima. Pomenute aktivnosti su realizovane u okviru projekta Prevencija trgovine ljudima koji je pokrenut od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, Međunarodnog foruma EMMAUS te Ministarstva unutrašnjih poslova KS.
Radionicu za učenike trećeg razreda realizirali su pedagog-psiholog škole Maida Bavčić i uposlenik MUP-a KS Elvedis Agić . Realizirne radionice u saradnji sa odjelom rada policije u zajednici su zapravo samo nastavak naše dugogodišnje saradnje kada je riječ o preventivnom radu.
Nadamo se da će nakon realiziranih aktivnosti učenici, roditelji i nastavnici biti u stanju u stanju prepoznati, spriječiti i na koncu prijaviti slučajeve trgovine ljudima.