XXXIII INTERNACIONALNI SARAJEVSKI SAJAM KNJIGA I UČILA 2022.
„Moć knjige“
Drugog dana sajma bilo je veoma zanimljivo na našem štandu, veliki broj posjetitelja na našoj Izložbi stare i rijetke knjige i mnogo druženja i predavanja.
Veliki broj školskih bibliotekara osnovnih i srednjih škola odazvao se pozivu na druženje koje smo organizovali pod motom „Bibliotekari-čuvari moći knjige“. Bibliotekar Desete osnovne škole, Vedad Šabanadžović, koji se inače bavi stripom i vodi strip sekciju u svojoj školi i osvaja nagrade sa svojim učenicima, za ovaj je susret izradio i plakat. Bibliotekari su pogledali izložbu družili se na našem štandu, a zatim druženje nastavili u Bosanskoj kući sa dječijim piscima Šimom Ešićem i Mirsadom Bećirbašićem.
Uspješno smo realizovali i drugu planiranu aktivnost za jučerašnji dan Druženje sa bivišm učenicima sada profesorima naše škole: „Šta je meni moja školska biblioteka …”
Učenicima IIIa naše škole profesorice Maja Matašin i Amra Patković govorile su šta je njima značila školska biblioteka i koliko su je često posjećivale dok su bile učenice. Profeosrica Maja Matašin ispričala je učenicima kako je spremala svoj maturski rad i govorila im o tome kako je inspiraciju za njega našla upravo u jednoj od njavrijednijih knjiga iz fonda naše biblioteke, koja je u sklopu naše izložbe. Pokazala je fotografije koje je pravila foto-aparatom, jer tada nije bilo pametnih telefona. Istakla je kako učenici moraju provoditi više vremena u biblioteci i isrtaživati, a da im upravo ove rijetke i stare knjige često mogu biti inspiracija za radove. I ona i profesorica Patković rekle su da im je biblioteka bila mjesto gdje su uvijek rado dolazile i da nisu išle tamo samo po školsku lektiru. Na kraju se učenicima obratila studentica Odsjeka za restauraciju Anđela Aćimović i održala im kratko predavanje o restauraciji knjige.
Naš štand je opet bio veoma posjećen. Posjetili su nas naši učenici sa profesoricama Lejlom Bušatlić, Eminom Ćosibegović, Amilom Ibrahimagić Brkanić, Eldinom Robović – Suljević, Lejlom Ćehajić, kao i naše bivše profesorice Lejla Gutošić, Amina Hasibović – Ibišević, likovni umjetnici Alija Balta i Enes Halimić, profesorica Marina Kantić-Bakaršić, učenici OŠ „Safvet-beg Bašagić“, te mnogi drugi.